พลาสติกปูบ่อของเราผลิตจากวัตถุดิบ LDPE เกรด Heavy duty ที่มีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และ ยืดอายุการใช้งานกลางแจ้งที่ยาวนาน เนื่องจากการใส่สารเติมแต่ง ยูวี ( UV Stabilizer ) และสาร Anti-Oxydant. VSC ชีท สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง ใช้สาหรับการเลี้ยงกุ้งในระบบชีวภาพ " Probiotic Farming " ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยปรับปรุงคุณภาพของกุ้งดีขึ้น มีความต้านทานโรคได้ดี มีน้ำหนักมากขึ้นเพิ่มปริมาณผลผลิต ช่วยลดจานวนสูญเสียและสารตกค้าง ทาความสะอาดบ่อได้ง่าย ทาให้ลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย แต่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

 1. เหมาะสาหรับพื้นที่ที่ดินมีสภาพเป็นกรด และ ดินปนทรายซึ่งเก็บกักน้ำได้ยาก
 2. พื้นที่ที่ไกลจากแหล่งน้ำ
 3. ป้องกันการสไลด์ของดิน บริเวณขอบบ่อ
 4. ป้องกันพาหะของโรค โดยการใช้ฟิล์มกันปู
 5. พื้นบ่อมีการสะสมของตะกรัน, แบคทีเรีย และไฮโดรเจนซัลไฟด์น้อยกว่า และสามารถทาความสะอาดได้ง่าย
 6. สามารถเพิ่ม / เร่ง รอบการผลิตได้ เนื่องจากการทาความสะอาดและตากบ่อใช้เวลา 1-2 วัน
 7. สามารถเพิ่มจานวนความหนาแน่นในการเลี้ยงต่อรอบได้มากกว่า
 8. กุ้งสามารถกินอาหารและยา ได้ในปริมาณที่กาหนด
 9. คุณภาพสม่าเสมอและผลผลิตต่อรอบ ดีกว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีและสะอาด
 10. ควบคุมอุณหภูมิ, การไหลเวียนของน้าในบ่อและสารแขวนลอย ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง
 11. ประหยัด = ค่าใช้จ่ายในการแต่งบ่อหลังจากการเลี้ยง, ค่าไฟฟ้าจากเครื่องตีน้า รวมถึงสารเคมีในการปรับสภาพน้ำ