การจัดการและการจัดตำแหน่ง (Handling and Placing)

  • การคลี่แผ่นแต่ละม้วนจะทำในตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง
  • การคลี่แผ่นจะต้องไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือรอยย่นบนแผ่น Geomembrane
  • การคลี่แผ่น Geomembrane จะมีเครื่องมือ Rolling ช่วยในการดึง
  • บุคลากรที่ทำงานในบริเวณพื้นที่จะสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่ม 
  • บุคลากรที่ทำงานในบริเวณพื้นที่จะไม่สูบบุหรี่ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

Welding Machine:

  • เครื่องมือในการเชื่อม Geomembrane จะต้องเป็นเครื่องมือที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ผลิต Geomembrane

Processing

  • เตรียมความร้อนในการอัดรีดเพื่อใช้ในการเชื่อม Hot Wedge Weld ตามมาตรฐาน DVS 2225 Part 1  ความร้อนต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับขนาด Geomembrane
  • ระยะแนวในการเชื่อมไม่น้อยกว่า 10 ซม.