• บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด 
 • บริษัท บางจากไบโอฟูเอลจำกัด
 • Clean Energy Management (Thailand) Co., Ltd.
 • Biotrix Asia Co.,Ltd
 • บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท ยูนิเวอร์แซลไบโอแก๊ซ  จำกัด
 • บริษัท ศรีสุขปาล์ม จำกัด
 • บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ซี เอ็ม สิบห้า คอนสตรัคชัน จำกัด
 • บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
 • บริษัท ซี.อาร์.ดี.ซิงค์ เพลทติ้ง จำกัด
 • บริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ปั้นทองเจริญวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท พีรชัยคูลลิ่งเทค จำกัด
 • บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด
 • บริษัท ยูเนี่ยนกัลป์วาไนเซอร์ จำกัด
 • บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด
 • บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด
 • บริษัท เอส.เอ็น.ซี.คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อาจจิตต์ อินเตอร์เนชั่นเนล เพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ จำกัด
 • บริษัท อนันตพลังงาน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาโพธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเกสรการโยธา
 • บริษัทศูนย์กำจัดของเสียไทย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ไมโคร สโคพ
 • บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเชียงกง 
 • บริษัท ซี.เอส.เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนารักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง 
 • บริษัท ซัคเซส เอ็นไวรอนเม้นท์ เมเนจเม้นท์ (เซ็ม) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ คาร์บอน
 • บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท อนันตพลังงาน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาโพธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเกสรการโยธา
 • บริษัทศูนย์กำจัดของเสียไทย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ไมโคร สโคพ
 • บริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเชียงกง 
 • บริษัท ซี.เอส.เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนารักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง 
 • บริษัท ซัคเซส เอ็นไวรอนเม้นท์ เมเนจเม้นท์ (เซ็ม) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอาร์ คาร์บอน
 • บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ไบโอยูไนเต็ด จํากัด

 • เลขที่ 747/52 หมู่ 7 ตําบลบางพลีใหญ่
 • อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • Tel/Fax 02 186 9424
 • Mobile 084 141 1999
 • Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จากการทำงานด้าน HDPE ไม่ต่ำกว่า 10 ปี พร้อมด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ เราเป็นบริษัทที่ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทที่เป็นแนวหน้าของประเทศเพราะเราเน้นคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ความรวดเร็วในการติดตั้งรวมไปถึงกำหนดระยะเวลาการทำงานที่ได้รับ และบริการหลังการขาย ความเร็วของทีมงาน ซึ่งทุกคนล้วนมีความรู้ ความชำนาญในการติดตั้งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ของเรา และที่สำคัญเรามีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ด้านงานดิน การออกแบบบ่อ การวางท่อต่างๆ ประเมินพื้นที่หน้างาน ด้วยทีมงานช่างผู้มีความชำนาญการ

จำหน่ายและรับติดตั้ง แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง HDPE SHEET

 • HDPE มีคุณสมบัติคือความหนาแน่นสูง ทำให้การแทรกซึมของน้ำและแก๊สมีค่าต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินหรือบ่อที่มีการติดตั้ง HDPE จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านได้ และแก๊สชีวภาพก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบไบโอแก๊สที่มีการคลุมด้วย สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต และทนต่อสารเคมี
 • ปูบ่อกักเก็บน้ำ
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • บ่อฝังกลบขยะ และฝังกลบกากอุตสาหกรรม
 • บ่อกักเก็บก๊าซชีวภาพ ( BIOGAS )
 • ปูรองกันซึม รองตะกอน 
 • งานเขื่อน 
 • รับดูดตะกอน , โคลน , ทราย