บริษัท ไบโอ ยูไนเต็ด จำกัด
ที่อยู่:
747/52 หมู่ 7 ตําบลบางพลีใหญ่
อําเภอบางพลี
สมุทรปราการ
10540
ไทย
โทรศัพท์:
02-186-9424
โทรสาร:
02-186-9424
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
084-141-1999
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)