ท่อเอชดีพีอี (HDPE = High Density Polyethylene) ผลิตจากพลาสติกเชิงวิศวกรรม มีคุณภาพสูง นิยมใช้เป็นท่อส่งน้ำภายใต้ความดัน สามารถรับแรงดันได้สูงถึง PN 25 บริษัทฯ สามารถผลิตท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16-800 มม. โดยจัดแบ่งท่อเอชดีพีอี ตามเกรดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต เช่น PE63 , PE80 ,PE100

  • งานประปา
  • งานท่อน้ำเสีย
  • งานท่อแก็ส
  • งานระบายน้ำใต้ดิน
  • งานท่อร้อยสายไฟ
  • งานเกษตรกรรม