แผ่นกันซึมโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง PE Sheet (Geomembrane) ตรา Hitex ผลิตและควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด GRI GM 13 (HDPE) และทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ตั้งแต่ขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ ในระหว่างกระบวนการผลิต จนสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองทดสอบจากสถาบันกลางทีเป็นทียอมรับในระดับสากล

คุณสมบัติเด่นพิเศษ:

  • ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง (High Peer and Shear Performance)
  • ความต้านทานแรงดึงสูง (High Tensile Strength)
  • ความต้านทานการฉีกขาดและการเจาะทะลุสูง (High Tear Strength and Puncture Resistance)
  • ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน (Long-Term Durability)
  • ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง (High Peer and Shear Performance)