การจัดการและการจัดตำแหน่ง (Handling and Placing)

  • การคลี่แผ่นแต่ละม้วนจะทำในตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง
  • การคลี่แผ่นจะต้องไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือรอยย่นบนแผ่น Geomembrane
  • การคลี่แผ่น Geomembrane จะมีเครื่องมือ Rolling ช่วยในการดึง
  • บุคลากรที่ทำงานในบริเวณพื้นที่จะสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่ม 
  • บุคลากรที่ทำงานในบริเวณพื้นที่จะไม่สูบบุหรี่ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แผ่นกันซึมโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง PE Sheet (Geomembrane) ตรา Hitex ผลิตและควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด GRI GM 13 (HDPE) และทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ตั้งแต่ขั้นตอนตรวจรับวัตถุดิบ ในระหว่างกระบวนการผลิต จนสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองทดสอบจากสถาบันกลางทีเป็นทียอมรับในระดับสากล

HDPE มีคุณสมบัติคือความหนาแน่นสูง ทำให้การแทรกซึมของน้ำและแก๊สมีค่าต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินหรือบ่อที่มีการติดตั้ง HDPE จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านได้ และแก๊สชีวภาพก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบไบโอแก๊สที่มีการคลุมด้วย สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต และทนต่อสารเคมี

ท่อเอชดีพีอี (HDPE = High Density Polyethylene) ผลิตจากพลาสติกเชิงวิศวกรรม มีคุณภาพสูง นิยมใช้เป็นท่อส่งน้ำภายใต้ความดัน สามารถรับแรงดันได้สูงถึง PN 25 บริษัทฯ สามารถผลิตท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16-800 มม. โดยจัดแบ่งท่อเอชดีพีอี ตามเกรดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต เช่น PE63 , PE80 ,PE100

พลาสติกปูบ่อของเราผลิตจากวัตถุดิบ LDPE เกรด Heavy duty ที่มีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และ ยืดอายุการใช้งานกลางแจ้งที่ยาวนาน เนื่องจากการใส่สารเติมแต่ง ยูวี ( UV Stabilizer ) และสาร Anti-Oxydant. VSC ชีท สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง ใช้สาหรับการเลี้ยงกุ้งในระบบชีวภาพ " Probiotic Farming " ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยปรับปรุงคุณภาพของกุ้งดีขึ้น มีความต้านทานโรคได้ดี มีน้ำหนักมากขึ้นเพิ่มปริมาณผลผลิต ช่วยลดจานวนสูญเสียและสารตกค้าง ทาความสะอาดบ่อได้ง่าย ทาให้ลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย แต่เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต