จำหน่ายและรับติดตั้ง แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง HDPE SHEET

 • HDPE มีคุณสมบัติคือความหนาแน่นสูง ทำให้การแทรกซึมของน้ำและแก๊สมีค่าต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินหรือบ่อที่มีการติดตั้ง HDPE จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านได้ และแก๊สชีวภาพก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบไบโอแก๊สที่มีการคลุมด้วย สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต และทนต่อสารเคมี
 • ปูบ่อกักเก็บน้ำ
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • บ่อฝังกลบขยะ และฝังกลบกากอุตสาหกรรม
 • บ่อกักเก็บก๊าซชีวภาพ ( BIOGAS )
 • ปูรองกันซึม รองตะกอน 
 • งานเขื่อน 
 • รับดูดตะกอน , โคลน , ทราย

จำหน่ายและรับติดตั้ง ท่อ HDPE

 • ท่อเอชดีพีอี (HDPE = High Density Polyethylene) ผลิตจากพลาสติกเชิงวิศวกรรม มีคุณภาพสูง นิยมใช้เป็นท่อส่งน้ำภายใต้ความดัน สามารถรับแรงดันได้สูงถึง PN 25 บริษัทฯ สามารถผลิตท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16-800 มม. โดยจัดแบ่งท่อเอชดีพีอี ตามเกรดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต เช่น PE63 , PE80 ,PE100 
 • งานประปา
 • งานท่อน้ำเสีย
 • งานท่อแก็ส
 • งานระบายน้ำใต้ดิน
 • งานท่อร้อยสายไฟ
 • งานเกษตรกรรม
พลาสติกปูบ่อ
สี สีดา (ทึบแสง)
ความกว้าง 2.00-6.00 เมตร
ความหนา 100-300 ไมครอน
ความยาว 100 เมตร (มาตรฐาน)

Machine

 • Welding Machine: เครื่องเชื่อม Hot Wedge Weld และรอยตะเข็บ

 • Air Test Machine